Home > Communication

Welke communicatieprotocollen moeten geïmplementeerd worden om een veilige navigatie met zowel geautomatiseerde als conventionele binnenschepen mogelijk te maken?

Context:

De huidige communicatie tussen schepen of met de wal veronderstelt dat er altijd mensen bij betrokken zijn. In de toekomst zullen sommige binnenschepen echter automatisch gegenereerde informatie aanleveren en beslissingen moeten nemen op basis van externe informatie zonder enige menselijke tussenkomst.

We voorzien een toekomst waarin verschillende soorten binnenvaartschepen op onze binnenwateren varen. Maar hoe moet de communicatie zich ontwikkelen om een veilige scheepvaart optimaal mogelijk te maken?

We kunnen verschillende scenario’s identificeren die in drie categorieën kunnen worden gegroepeerd. De scenario’s tonen voorbeelden en worden gerangschikt op toenemende moeilijkheidsgraad. De oplossingen van de hackathon moeten zoveel mogelijk de onderstaande scenario’s dekken.

Barge – Autoriteit

Scenario 1: een wachtplaats aanvragen of communiceren
Scenario 2: een ophaalbrug passeren
Scenario 3: sluis passeren (incl sluisplanning)

Geautomatiseerde binnenvaart – conventionele binnenvaart

Scenario 1: bespreek de prioriteit
Scenario 2: noodsignalen / hulpvragen

Binnenvaart – Derde partij (bijv. Terminal)

Scenario 1: doorgeven van een ETA en correcte locatie (wachtplaats, ligplaats)
Scenario 2: geautomatiseerd laad- en losproces (aanmaken, uitvoeren en opvolgen van het laadplan)

Bestaande informatieprotocollen:

We onderscheiden 2 communicatieprotocollen. Het eerste deel is de traditionele manier van werken, maar de afgelopen tien jaar hebben verschillende “navigatie-informatietechnologieën” nieuwe methoden voor informatie-uitwisseling gecreëerd.

 • De traditionele methoden zijn opnieuw in 2 categorieën te verdelen:
  Verbale communicatie, inclusief radiocommunicatie via VHF.
  Non-verbale communicatie zoasl boeien, optische borden, verkeerslichten, geluidssignalen, enz.
 • Navigatie-informatietechnologie zijn de huidige River Information Services, die bestaan uit de volgende diensten:
  1. Inland Ecdis is een gestandaardiseerde manier om de navigatiekaarten weer te geven en extra informatie op te nemen (bijv. AIS en radar) om de werklast in het stuurhuis te verminderen.
  2. ERI – Elektronische scheepsrapportage in de binnenvaart. Er werd een nieuw platform gecreëerd om de informatie-uitwisseling tussen een binnenschip en de autoriteiten over de reis en de vervoerde lading te optimaliseren. Meer informatie vind je hier.
  3. Tracking en tracing van schepen. Sinds een aantal jaar is het verplicht om altijd het AIS (Automatic Identification System) aan te zetten om de locatie van het schip door te geven.
  4. Berichten aan de schipper is een gestandaardiseerd formaat waarmee de overheid informatie naar binnenvaartgebruikers kan sturen die van invloed zijn op de navigatie (waterstand, weer, vaargeul enz.).

Typen binnenvaartschepen die momenteel kunnen worden geïdentificeerd:

 • Kleine pleziervaartuigen, die geen communicatierichtlijnen hebben
 • Pleziervaartuigen, die gebruik maken van VHF
 • Grotere pleziervaartuigen, die nu al van VHF en AIS gebruiken maken
 • Binnenvaartschepen die voor professionele activiteiten worden gebruikt, hebben VHF en AIS nodig
 • Geautomatiseerde binnenschepen, waarbij de bemanning op het schip wordt vervangen door een persoon in een afstandsbedieningscentrum
 • Autonoom, voor de navigatie van een binnenschip is geen menselijke tussenkomst nodig (hypothetisch)