Home > Crewless lock passage

Hoe kan een automatisch binnenschip veilig een sluis passeren als er geen personen op het binnenschip aanwezig zijn?

Context:

Tijdens de sluispassage ontstaan grote waterstromen. Daarom gebruiken de huidige binnenschepen meertouwen om een veilige doorgang te garanderen en moeten ze hun motoren uitschakelen om de impact op infrastructuur en binnenschepen te beperken. Maar hoe kan een geautomatiseerd schip zonder bemanning een sluis passeren?

De huidige technische oplossingen (extra informatie hieronder) zijn niet schaalbaar en De Vlaamse Waterweg daagt je uit om met een oplossing te komen die:

  • Een veilige passage van het schip garandeert
  • Een veilige passage voor de andere schepen garandeert
  • Een beperkte meerkost in de infrastructuur inhoudt (te wijten aan extra investeringen of onderhoud)

Meerdere scenario’s kunnen worden geïdentificeerd, die hieronder in oplopende moeilijkheidsgraad worden vermeld:

  • Scenario 1: Het schip passeert alleen een sluis
  • Scenario 2: Het schip passeert een sluis, samen met een ander bemand schip
  • Scenario 3: Het schip passeert een sluis, samen met een ander onbemand schip
  • Scenario 4: Het schip passeert samen met pleziervaartuigen een sluis

Bestaande technologieën:

Hoewel er al verschillende oplossingen bestaan, worden deze op de kades aangebracht, wat zou leiden tot hoge kosten aan de autoriteitszijde door wijzigingen in de infrastructuur. Dat roept vragen op rond schaalbaarheid, wetende dat Vlaanderen meer dan 100 sluizen heeft. Let op: de huidige oplossingen zijn veelal maritiem.

Belangrijk om te vermelden is dat er enkele variaties worden ontwikkeld, zodat de oplossing op het schip kan worden geïmplementeerd, waardoor de infrastructuurinvestering beperkt blijft. Dit kan echter leiden tot forse investeringen voor de binnenvaartoperator, wat dan de vraag oproept of het nog mogelijk is om een positieve business case te creëren.

Enkele voorbeelden van deze oplossingen vindt u hieronder: