Home > Operations for the future

Hoe moet de overheid nieuwe technologieën integreren en hun bedrijfsvoering organiseren voor een optimaal verkeersmanagement?

Interne organisatie en systeemgebruik :

Om disruptieve innovatie volledig te omarmen, moeten deze veranderingen worden weerspiegeld in de manier van werken van een organisatie. Met andere woorden; hoe kunnen nieuwe technologieën worden gebruikt om taken die vandaag handmatig worden uitgevoerd te verbeteren of over te nemen? Dit is nodig om het volledige potentieel van aangenomen innovatieve oplossingen mogelijk te maken.

Als u bijvoorbeeld een planningssysteem heeft waarbij bepaalde elementen handmatig moeten worden bijgewerkt, kunt u de menselijke werkdruk en menselijke fouten verminderen door het systeem standaardplannen te laten voorstellen op basis van beslissingen uit het verleden. Vandaar het creëren van een slim systeem.

  • Welk effect zal deze verschuiving van mens naar machine hebben op de relevantie en vervulling van de menselijke rol?
  • Hoe zal de samenwerking, zoals we die vandaag kennen, worden beïnvloed?

Als we diep in de werking van de waterwegbeheerders duiken, zullen er op lange termijn prognoses zijn op het niveau van het hele netwerk, maar er zal ook planning en sequencing zijn in een korter tijdsbestek en binnen een lager niveau van het netwerk. Hierna zal de planning moeten worden uitgevoerd, vandaar het bedienen van de bruggen en sluizen, het communiceren met binnenschepen, etc. Meer gedetailleerde vragen die gesteld kunnen worden rond het organiseren van deze operatie zijn;

  • Kan er binnen deze verschillende taken een ander niveau van menselijke tussenkomst zijn?
  • Kunnen verschillende rollen deze verschillende verantwoordelijkheden op zich nemen?
Operations for the future

Verbinding met de externe partijen:

Naast het creëren van de meest efficiënte werkomgeving en effectieve manier om capaciteit te benutten, willen we de ervaring van onze externe stakeholders, met name onze klanten, verbeteren. Dit zijn hier de gebruikers van de binnenwateren.

Hoe kan de overheid op een veilige manier alle relevante informatie verzamelen zonder de sector herhaaldelijk met bepaalde vragen lastig te vallen? Met andere woorden; hoe kan de informatiestroom en toegang tot informatie worden verbeterd? Bijvoorbeeld een praktische vraag die gesteld kan worden bij wetshandhaving; hoe kan De Vlaamse Waterweg zorgen voor up-to-date informatie om de veiligheid op de binnenwateren te verbeteren?

Speelveld:

Deze vragen situeren zich in een complexe omgeving. Binnen het netwerk van de binnenwateren zijn verschillende typen gebruikers actief; geautomatiseerde en conventionele binnenvaartschepen zowel voor professioneel gebruik als plezier, onderzeeërs, kano’s, etc. Alleen professionele gebruikers zijn verplicht om gebruik te maken van AIS data. Hoe kunnen gegevens met betrekking tot locatie bekend worden bij de andere groepen? Aan de andere kant staan waterweggebruikers niet bekend als early adopters als het gaat om nieuwe technologieën. Er zullen verschillende soorten maatregelen nodig zijn om de buy-in te ondersteunen en sensibilisering te stimuleren. Hier zullen nieuwe manieren van arbeidsvreugde moeten worden benadrukt.